Dataklubben Knarvik

Målsetjinga til staten er at alle innbyggjarar skal beherske nettet og kunne kommunisere elektronisk med det offentlege. Fleire og fleire offentlege tenester vert digitaliserte og det fordrar at alle kan bruke digitalt utstyr. At nokon står på utsida er ei utfordring for demokratiet. Ei stor gruppe seniorar i Lindås kommune er framleis ikkje på nett.

Frivilligsentralen driv 2 dataklubbar i kommunen i h.h.v. Lindåshallen og Seniorsenteret i Knarvik. Gode frivillige er med som hjelparar.

Arrangør: FRIVILLIGSENTRALEN I LINDÅS
: Seniorsenteret på Knarvik Sjukeheim
Tid: torsdag 30. november 11:00
Seniorar
Anna
http://lindas.frivilligsentral.no/seniorar...