Loppemarked

Haus og Lonevåg Skulemusikk arrangerer loppemarked.
Utlodning og kafe.

Arrangør: HAUS OG LONEVÅG SKULEMUSIKK
: Hauge Skule / Osterøy Vaksenopplæring
Tid: lrdag 21. oktober 11:00
Marknad og messe