Fjordabåtane si historie på Vestlandet

Marinhistorikar Dag Bakka Jr.

Arrangør: Senioruniversitetet i Nordhordland
: Seniorsenteret på Knarvik Sjukeheim
Tid: tirsdag 28. november 12:00
Seniorar
Møte og foredrag
http://www.senioruniversitetet.no/index.ph...