Møte i Råd for menneske med nedsett funksjonsevne

Tid: torsdag 30. november 14:30