Forteljingar frå okkupsjonstida i Radøy

Tema: Kva har dei som opplevde krigen i Radøy, fortalt og kva vert gjort for at forteljingane deira skal bli tekne vare på for framtida?
På 1990-talet vart det gjort unike intervju/videoopptak av Radøyværingar som fortalde om opplevingane sine under okkupasjonstida. No vert dess intervjua digitaliserte og kan snart søkast opp på Internett. Denne kvelden vil utdrag frå intervjua bli presenterte, og barn og barnebarn til nokre av dei intervjua vil vere tilstades.
Enkel servering. Gratis inngong
Arrangementet er eit samarbeid mellom Radøy Sogelag, Memoar.no og Radøy bibliotek

Arrangør: RADØY BIBLIOTEK
: Radøy bibliotek
Tid: mandag 23. oktober 20:00