Ledige stillingar

Fedje barnehage sitt uteområde med nymåla sklie

Ringevikar ved Fedje barnehage

Fedje barnehage ynskjer å komme i kontakt med personar som kan tenkje seg å ta vikaroppdrag ved barnehagen.

20. februar 2018 Les meir
Bilde med skrift til stillingsutlysninger i kommunen

LEDIG STYRARSTILLING I FEDJE BARNEHAGE

Frå 01.05.2018 har vi ledig 80% styrarstilling i Fedje barnehage. I tillegg til stillinga inngår det 20% tilrettelegging for det spesialpedagogiske tiltak og kompetansehevingsprosjekt for personalet.

15. februar 2018 Les meir
Bilde med skrift til stillingsutlysninger i kommunen

Barnehagelærar/pedagogisk leiar

Fedje barnehage har no ledig fast stilling som barnehagelærar/pedagogisk leiar. I perioden fram til 1.1.2019, vil stillinga innebere å vere ped. leiar. Etter denne perioden vil det vere mogelegheit for forlengjing som ped.leiar.

25. januar 2018 Les meir
Bilde med skrift til stillingsutlysninger i kommunen

Barnehagelærar

Fedje barnehage har no eit ledig vikariat som barnehagelærar fram til 1.1.2019

25. januar 2018 Les meir
Bilde med skrift til stillingsutlysninger i kommunen

Ledige undervisningstillingar

Frå 01.08.2018 har Fedje skule ledig inntil 4 undervisningsstillingar, fast/årsvikariat.

25. januar 2018 Les meir
Web levert av CustomPublish