Ledige stillingar

bilde utlysning

LEDIG STILLING SOM HELSEFAGARBEIDAR I LANDSBYEN I HAVET

Vi søkjer etter autorisert helsefagarbeidar frå 01.01.2019. Dette er eit vikariat på 75% i eit år, med mogleg forlenging. Fedje sjukeheim har 12 senger, der to av dei er avsett til korttidspasientar. Heimesjukepleien er integrert i sjukeheimsturnusen. Helsefagarbeidarane arbeider i turnus med jobb kvar tredje helg. På sjukeheimen er det ein spanande arbeidskvardag med ulike utfordringar og høve til å utvikle seg. Vi verdsett dei gylne augeblinka og kvalitetsforbetring høgt.

27. september 2018 Les meir
Fedje kommunevåpen

Ringevikarar i pleie og omsorg

Sjukeheimen i Fedje kommune treng fleire flinke ringevikarar. Dersom du kunne vere interessert i dette, ta kontakt med pleie og omsorgstenesta på tlf. 56 16 51 40.

21. august 2018 Les meir
Fedje barnehage sitt uteområde med nymåla sklie

Ringevikar ved Fedje barnehage

Fedje barnehage ynskjer å komme i kontakt med personar som kan tenkje seg å ta vikaroppdrag ved barnehagen.

20. februar 2018 Les meir
Web levert av CustomPublish