Landbrukskontoret

Lyngbrenning har lange tradisjonar på strilelandet

Kurs i lyngbrenning

11 og 12 mars i Meland

29. februar 2016 Les meir
Villsau på beite

Temakveld om sau

Landbrukskontoret inviterer alle sauebønder og andre interreserte til temakveld om sau tysdag 8. mars.

12. februar 2016 Les meir
Jordmasser og gravemaskin

Velkommen til kurs for bønder og entreprenørar

Jordmassar frå problem til ressurs – ta vare på matjorda

Torsdag 3. mars vert det kurs for bønder og entreprenørar om handtering av jordmasser.

Sjå meir informasjon her 

10. februar 2016 Les meir
Gran trær, hkl 3.

Skogfondskurs torsdag 28/1

Fortsatt ledige plasser!

26. januar 2016 Les meir
Jordmasser og gravemaskin

Ta vare på matjorda!

Det er for tiden mye aktivitet med flytting av jordmasser i vårt området og difor ønskjer landbrukskontoret og minne om regelverket knytt til masseforflytting. 

13. januar 2016 Les meir
Web levert av CustomPublish