Organisering

Gamlebanken

NAV Fedje

Fedje kommune sine sosiale tenester vert i hovudsak utført av NAV-kontoret. NAV-kontoret held til i same lokala som tidlegare trygdekontoret låg, tlf 815 81 000.

Frå veke 19 (04.05 – 08.05) har NAV Fedje ope tirsdagar og torsdagar frå kl 10.30 – 14.00. Dersom ein har behov for kontakt utanom desse tidene kan ein ringe NAV kontaktsenter på telf nr 55 55 33 33.

07. oktober 2013 Les meir
Teknisk kontor på kommunehuset. Foto: Even Vaular, 2013

Teknisk etat

Teknisk etat har ansvar for vassforsyninga, kloakk, avfall og dessutan brann. Vedlikehald av kommunale bygg og anlegg er ei anna hovudoppgåve. I tillegg ligg byggesak og planarbeid under etaten. Etaten er leia av plan- og utbyggingssjef Øyvind Tolleshaug.

03. oktober 2013 Les meir
Web levert av CustomPublish