Nordhordland - avisa - logo

- Så mange millionar tapar kommunane på å ikkje slå seg saman

"Regjeringa kjem med både pisk og gulrot til Nordhordlandskommunane", skriv avisa Nordhordland. Men Fedje kan gå i pluss.

Førebelse utrekningar syner at Fedje kjem greitt ut av kommunereforma viss ved å stå aleine. Rett nok er det ikkje dei store summane til å styrka budsjettet med, men ein kunne ha frykta verre. Likevel er enno ikkje det nye systemet for statlege overføringar som kjem med kommunereforma fastsett. Framlegget som ligg ute no, tar omsyn til kommunar som har få innbyggarar og er langt frå folk - såkalla "ufrivillig små" kommunar. Kva som vert dei endelege kriteria, får me venta og sjå.

Les heile saka i avisa Nordhordland her.

Web levert av CustomPublish