LASSE TUR

LASSE TUR

- Fleire kan bli med i storkommunealternativ

På Nordhordlandstinget torsdag 28/1 diskuterte kommunane om det kunne vere aktuelt å kopla seg på intensjonsavtala om samanslåing som dei tre største kommunane i regionen har signert. Innan sommaren må kommunestyra i landet gjera endeleg vedtak om dei vil slå seg saman med andre kommunar eller ikkje.

Avisa Nordhordland dekka møtet på Nordhordlandstinget. Les heile artikkelen her.

Web levert av CustomPublish