Høyring: ny lokal forskrift om rett til langtidsopphald i sjukeheim

Den 13. juni 2016 vedtok Stortinget å gjere endringar i pasient- og brukarrettslova og helse- og omsorgstenestelova som gjeld rett til langtidsopphald i sjukeheim eller tilsvarande bustad særskilt tilrettelagt for heildøgns tenester. 

Les meir 25. april 2017
Kommunevåpen m-tekst blå

Opning av Bjellands Cafe

Det vert opning av Bjellands Cafe laurdag 6. mai på kaia. På programmet er mellom anna klovnen Kokko og musikk frå truba...
Les meir 24. april 2017

Fedje idrettslag inviterer til Kretsmeisterskap i Rytmisk Gymnastikk

Fedje idrettslag inviterer til Kretsmeisterskap i Rytmisk Gymnastikk, søndag 23.04.17 kl. 11 i Fedje Fleirbrukshall. Vel...
Les meir 18. april 2017

Tilgrising av venterommet på kaien

Venterommet er tenkt som ein triveleg stad å venta og kanskje slå av ein prat med andre. No har både venterommet og toal...
Les meir 18. april 2017

Kommunehuset tomt 19. og 20. april

Alle som arbeider på kommunehuset vil vere på eit strategiseminar 19. og 20. april. Det vil i praksis bety at kommunehus...
Les meir 11. april 2017

Svømmebassenget er no opna for bading

Bassenget vart stengt fordi tekniske problem gjorde at det ikkje var muleg å varma opp vatnet. Problema er no løyste. Va...
Les meir 11. april 2017

Bok i Nordsjøløypa

Det er lagd ut bok, som ein kan skrive seg inn i, ved Brurevatna i den korte løypa. I tillegg til denne er det også lagd...
Les meir 11. april 2017
Gå til nyhendearkiv ›

Kalender

lørdag29. april
Kulturkalender Fedje
lørdag29. april
mandag01. mai
Kulturkalender Fedje
mandag01. mai
Kulturkalender Fedje
lørdag06. mai
Sjå kalender for heile Nordhordland ››

ATG_728x90_turkis_regningautomatisk.png

Web levert av CustomPublish